Translate

lørdag 30. mai 2020

Organisert ulovlig Laksefiske, ignoreres av Miljødirektoratet!?

Namsenvassdraget Elveierlag driver åpenlyst ulovlig fiske etter Laks.

Det brukes flere stenger pr. båt enn det som er tillatt i h.h.t. Forskrift om oppgaveplikt og laksefisk. Kapittel 2. Definisjon av tillatte redskaper $ 2. Stang og håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt.

På hjemmesiden til Namsenvassdraget Elveierlag står det følgende:
"Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt."
Link til lokale regler: Namsenvassdraget.no
Samtidig har de lagt ved link til lovdata.no, og overnevnte forskrift.

Jeg skriver da en mail til Miljødirektoratet, hvor jeg spør om grunneiere kan overstyre det Norske regelverket, og lage egne regler?
Svaret jeg fikk fra Anniken Gjertsen Skonhoft (Seniorrådgiver, juridisk seksjon naturmangfold) var ikke helt det jeg forventet.

"Hei.
Forskrift om oppgaveplikt og tillatte redskaper § 2 (stang og håndsnøre) er formulert slik at begrensningen mht. antall tillatte stenger ved fiske fra båt også gjelder i vassdrag.
I prinsippet kan ikke lokal forvaltning, slik som Namsenvassdraget elveeierlag, fastsette bestemmelser om redskapsbruk som er mindre strenge enn regler fastsatt i forskrift.
Når dette er sagt, vil ikke Miljødirektoratet prioritere å følge opp denne typen saker så lenge det er fastsatt kvotebegrensninger i vassdraget, slik som i Namsenvassdraget."

Dette kan nok virke som en liten bagatell for mange. Og er vel også det.
Om det kjøres med 2 eller 3 stenger, har nok liten eller ingen betydning for Laksen i Namsen.
For meg kan dem bruke så mange stenger dem vil, så lenge forvaltningen av Laksestammen er god.
Det som får meg til å reagere, er at Miljødirektoratet ignorerer åpenlyse lovbrudd.
Loven er vel lik for alle? Eller?

1 Juni starter Laksefisket i en mengde elver. Og det er for tiden stort fokus på den Norske villaksen.
Onsdag 3. Juni 2020 skal Stortinget behandle et lovforslag med kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom Laksefisk. For hvem skal dette gjelde? Du kan lese mer om saken HER

Jeg er selv grunneier i en lakseførende "elv". Lurer på om jeg skal kjøre litt guidet fiske etter Laks der med Trollingbåten. Sette en kvote på 2 Laks pr dag. 😇 DA hadde det nok blitt ramaskrik! 😆

Hadde muligens blitt litt trangt opp Herreelva... 😂😅
1 kommentar: